Tầm nhìn

The World’s Most Expressive Innovation Company


Tầm nhìn

Công ty đổi mới biểu cảm nhất thế giới

Mitsubishi Pencil sẽ trở thành công ty đổi mới biểu cảm hàng đầu thế giới, giúp khơi dậy cá tính và sự sáng tạo của mọi người ở khắp mọi nơi thông qua các sản phẩm của chúng tôi và niềm tin của chúng tôi rằng “mọi người đều độc đáo theo cách riêng của họ”.

Triết lý

Đẹp độc đáo

Những tác phẩm nghệ thuật đẹp do trẻ em thực hiện đều độc đáo theo cách riêng của chúng. Cách bạn cầm bút hay cử động bàn tay sẽ bộc lộ cá tính của bạn.

Nếu chúng ta vẽ với cùng một màu sắc, hình dạng và phối cảnh thì sẽ không có cái nào giống cái nào. Một công cụ viết có khả năng làm nổi bật nét độc đáo của mỗi người với khả năng nâng cao, làm phong phú và trao quyền cho nhau.

Vì hạnh phúc của mọi người, chúng ta cần có nhau. Tại Mitsubishi Pencil, chúng tôi luôn tiếp cận với các công nghệ mới và đón nhận “sự khác biệt”, dù là giới tính, văn hóa, khả năng hay bất cứ điều gì khiến chúng tôi trở nên độc đáo, như những khả năng thể hiện bản thân mới giúp gắn kết mọi người lại với nhau. Chúng tôi muốn xây dựng một tương lai nơi mọi người có thể tự do bày tỏ và coi trọng những khác biệt của mình như điều gì đó tạo nên con người của chúng tôi.

Tất cả để tạo nên một thế giới nơi tất cả các màu sắc có thể hòa quyện với nhau. Chúng tôi luôn tôn vinh sự độc đáo và sự khác biệt tương đương với vẻ đẹp, đồng thời sẽ tiếp tục sử dụng sự đổi mới để thúc đẩy triết lý này, đồng thời thêm màu sắc cho thế giới khác biệt và đa dạng của chúng ta.