ปากกาเจล uni-ball One Limited Edition : Traditional Japanese Color

ปากกาเจล uni-ball One Limited Edition : Traditional Japanese Color

❤❤❤❤❤

มาในคอนเซปของการแสดงโลกทัศน์ของญี่ปุ่นที่หรูหราและซับซ้อนผ่านสีที่สงบและนุ่มนวล

เซ็ตสี Hannari Zutsumi

ปากกาเจล uniball ONE เซ็ตสี Hannari Zutsumi (สง่างาม)
ประกอบด้วย

  • ปากกาเจลหมึกสีพิเศษ set 3 ด้าม ได้แก่
    สี Sakura-Monaka, สี Jade, สี Sweet chestnut
  • ขนาดเส้นเขียน 0.38 มม. หรือ 0.5 มม.

เซ็ตสี Miyabi Zutsumi

ปากกาเจล uniball ONE เซ็ตสี Miyabi Zutsumi (หรูหรา)
ประกอบด้วย

  • ปากกาเจลหมึกสีพิเศษ set 3 ด้าม ได้แก่
    สี Bellflower, สี Mamedaifuku, สี Loquat Fruit
  • ขนาดเส้นเขียน 0.38 มม. หรือ 0.5 มม.