B2S x UNI : กิจกรรม uni Signo RT1 ปากกาบอกรัก ชาเลนจ์

B2S x UNI
กิจกรรม uni Signo RT1 ปากกาบอกรัก ชาเลนจ์

B2S x UNI ชวนชาว TikTokers สร้างคอนเทนต์สุดปัง มาหยิบปากกาเจลรุ่นใหม่ “uni Signo RT1” อัดคลิปวิดีโอออกสเตปเต้นตามเพลงสุดคิ้วท์ หรือสร้างคอนเทนต์สุดสร้างสรรค์ ในเพลง #ปากกาบอกรัก ของศิลปิน Signo RT1 ที่อยู่บนช่องทาง TikTok ร่วมลุ้นรับรางวัลไปด้วยกัน!!

* กรุณาศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขกิจกรรมทั้งหมดด้านล่างนี้ *

กติการ่วมสนุก

 1. กดไลก์เพจ Facebook : B2S Thailand
  และติดตาม Tiktok : @b2s_thailand
 2. อัดคลิปวิดีโอออกสเตปเต้นตามเพลงสุดคิ้วท์ หรือสร้างคอนเทนต์สุดสร้างสรรค์ โดยใช้แผ่นเสียง เพลง #ปากกาบอกรัก ของศิลปิน Signo RT1 ที่อยู่บนช่องทาง TikTok เท่านั้น
 3. ในวิดีโอคอนเทนต์ต้องมีปากกาเจล uni Signo RT1 ให้ปรากฏอยู่ในคลิป
 4. อัปโหลดวิดีโอลงบนช่องทาง TikTok ของตนเอง แท๊ก @b2s_thailand พร้อมใส่แคปชั่น และติดแฮชแท็ก #ปากกาบอกรัก #SignoRT1 #B2SThailand และตั้งค่าเป็นสาธารณะ
 5. เงื่อนไขในการรับรางวัล ผู้เข้าร่วมจำเป็นต้องมีใบเสร็จร้านค้า B2S ที่แสดงว่ามีการซื้อปากกาเจล uni Signo RT1

ของรางวัล

รายละเอียดของรางวัล จำนวนทั้งสิ้น 2 รางวัล แบ่งเป็น

 • เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  (*ทางผู้ได้รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%)
 • Airpods Pro Gen 1 จำนวน 1 รางวัล
  (*ทางผู้ได้รับจะต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5%)

ระยะเวลาการร่วมสนุก

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 11:00 น. ถึง 7 มิถุนายน 2567 เวลา 23:59 น.

ประกาศผลวันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 17.00 น. ผ่านช่องทาง Facebook B2S Thailand

เกณฑ์การตัดสิน

(*ให้คณะกรรมการจาก B2S เป็นผู้ตัดสิน)

 • คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้รับของรางวัล โดยคณะกรรมการจะคัดเลือกจากคลิปคลิปวิดีโอที่ใช้แผ่นเสียงเพลง “ปากกาบอกรัก” ตรงตามโจทย์ที่มอบให้ โดยต้องมีปากกาเจล uni Signo RT1 ให้ปรากฏอยู่ในคลิป และถูกอัปโหลดบนช่องทาง TikTok ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม แท๊ก @b2s_thailand พร้อมใส่แคปชั่น และติดแฮชแท็ก #ปากกาบอกรัก และ #SignoRT1 รวมถึงคลิปวิดีโอจะต้องโชว์ถึงความคิดสร้างสรรค์ โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ ตามสไตล์ของตัวเอง

ประกาศผลวันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 17.00 น. ผ่านช่องทาง Facebook B2S Thailand

ผู้ที่ได้รับรางวัลสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านช่องทางอินบอกซ์ (Messenger) บน Facebook B2S Thailand และกรอกลงทะเบียน Google Form เพื่อแสดงหลักฐานใบเสร็จการซื้อสินค้าปากกาเจล uni Signo RT1 ที่ร้าน B2S ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 18.00 น. โดยแนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร พร้อมลงลายเซ็นต์สำเนาถูกต้องครบถ้วน และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

หมายเหตุ

 1. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกติกาเงื่อนไขและข้อตกลงการเข้าร่วมกิจกรรมฉบับนี้โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ
 2. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปีและปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้งานในแพลตฟอร์มที่ใช้ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องรวมถึง Facebook และ TikTok
 3. พนักงานและครอบครัวของพนักงานบริษัท บีทูเอส จำกัด ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ผลิตโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม รวมถึงครอบครัว ไม่มีสิทธิร่วมกิจกรรมนี้
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข และของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาให้รางวัลกับผู้ร่วมกิจกรรมที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย ซึ่งปฏิบัติตามกติกาครบทุกขั้นตอนอย่างถูกต้องเท่านั้น
 6. การตัดสินและการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุดในทุกกรณี ไม่สามารถฟ้องร้องดำเนินคดี หรือเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ กับทางบริษัทฯ ได้
 7. หากพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดไม่ว่าในกรณีใด ๆ บริษัทฯจะตัดสิทธิ์การร่วมกิจกรรมโดยอัตโนมัติโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง ยืด ขยาย หรือถอน กิจกรรมและของรางวัลได้โดยดุลพินิจของบริษัทฯ เพียงผู้เดียว
 9. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการสูญเสีย บาดเจ็บ หรือความรับผิดใด ๆ ที่ เกิดขึ้นจากการร่วมกิจกรรม หรือเกิดขึ้น จากบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม รวมถึง ไม่รับผิดชอบในความขัดข้อง หรือ การหยุดชะงักของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรศัพท์มือถือ หรือระบบ Facebook และ TikTok แต่อย่างใด
 10. บริษัทฯ ไม่รับผิดใด ๆ ต่อการสูญเสีย หรือเสียหายอันเกิดมาจากเหตุธรรมชาติ การกระทำของภาครัฐ หรือเหตุ สุดวิสัยอื่นใดก็ตาม โดยบริษัทฯ ไม่รับผิดในการชดใช้ค่าทดแทนใด ๆ หรือค่าอื่นใดสำหรับการสูญเสียหรือเสียหายดังกล่าว ขอสงวนสิทธิ์ในความล่าช้าในการจัดส่งสินค้าเนื่องจากสถานการณ์โควิด
 11. ผู้ที่ได้รับของรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 ขึ้นไป ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของของรางวัล
 12. การยืนยันสิทธิ์ สามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านช่องทางอินบอกซ์ (Messenger) บน Facebook B2S Thailand ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 18.00 น. โดยแนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร พร้อมลงลายเซ็นต์สำเนาถูกต้องครบถ้วน และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ เงินรางวัลจะถูกโอนเข้าธนาคารของผู้ที่ได้รับภายใน 30 วัน