บริจาคเครื่องเขียน UNI ให้กับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

บริษัท มิตซูบิชิ เพนซิล (ประเทศไทย) จำกัด ได้ถวายเครื่องเขียน UNI เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็กนักเรียน
ที่ขาดทุนทรัพย์เป็นมูลค่ามากกว่า 500,000 บาท 
แด่มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ด้วยเหตุนี้ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2556 นาย ทาดาชิ มอมมะ ผู้อำนวยการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท มิตซูบิชิ เพนซิล (ประเทศไทย) จำกัด

ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงให้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานของที่ระลึก ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

News & Events

Show latest news from update date