M5-KS

ดินสอกด KURU TOGA KS มีการพัฒนากลไกด้านในลดความสั่นไหวตรงหัวดินสอ เพื่อให้รู้สึกถึงความสั่นไหวระหว่างการเขียนน้อยที่สุด เวลาเขียนจะรู้สึกมั่นคงมากกว่าเดิม ทำให้มีสมาธิและจดจ่อกับการเขียนได้มากขึ้น

  • ตัวด้าม พลาสติก (PC), ด้ามจับยาง
  • ขนาด / น้ำหนัก 5 ซม.. x 1.54 ซม.. x 19.5 ซม.. / 19.5 กรัม
  • ขนาดไส้ดินสอ

หาซื้อได้แล้วที่

M5-KS

  • 0.5mm
สินค้าเพิ่มเติม

Kuru Toga

Series