Skip to main content

ปากกาลูกลื่นที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน หัวปากกาสแตนเลสแข็งแรงมา

คุณสมบัติเด่น

  • ด้ามจับถนัดมือ เหมาะแก่การใช้งานเป็นระยะเวลานาน

ด้ามจับถนัดมือ เหมาะแก่การใช้งานเป็นระยะเวลานาน

ปากกาลูกลื่นพร้อมที่จับยางเพื่อความสบายในการใช้งาน