Loại bút chì màu này rất thích hợp để viết trên vật liệu thủy tinh, kim loại và nhựa… Lớp giấy bao quanh thân bút dễ dàng được tháo lột bằng cách kéo sợi chỉ để làm lõi bút lộ ra bên ngoài nhiều hơn.

Điểm đặc trưng

  • Viết được trên hầu hết mọi vật liệu
  • Dễ dàng bóc bỏ lớp vỏ khi cần thêm lõi bút

Dễ dàng bóc bỏ lớp vỏ khi cần thêm lõi bút

1. Kéo sợi chỉ xuống theo dấu để tách bỏ lớp giấy

2. Lột lớp giấy xung quanh vết cắt 1 vòng bằng móng tay.

3. Kéo lên để lột bỏ lớp vỏ giấy

Series