PIN-200

uni PIN is a fine tip drawing pen which is suitable for all types of art and design

 • Ink Type Fluid
 • THÙNG Nhựa (PP)
 • KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG 1.05 cm x 1.29 cm x 13.85 cm / 8.7 g
 • KÍCH THƯỚC NGÔI
 • MÀU MỰC
  • Black
  • Blue
  • Dark Gray
  • Light Gray
  • Sepia

Mua sắm ngay tại

PIN005-200

 • 0.05mm
 • Black

PIN01-200

 • 0.1mm
 • Blue
 • Black
 • Dark Gray
 • Light Gray
 • Sepia

PIN02-200

 • 0.2mm
 • Blue
 • Black

PIN03-200

 • 0.3mm
 • Blue
 • Black

PIN04-200

 • 0.4mm
 • Blue
 • Black

PIN05-200

 • 0.5mm
 • Blue
 • Black

PIN08-200

 • 0.8mm
 • Blue
 • Black