UM-100

Signo gel pen ensures constant ink flow without blurring or dripping.

 • MẸO Thép không gỉ
 • THÙNG Nhựa (AS)
 • KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG 1.45 cm x 15.1 cm / 12.0 g
 • KÍCH THƯỚC NGÔI
 • MÀU MỰC
  • Black
  • Blue
  • Red
  • White
  • Brown
  • Green
  • Light Blue
  • Pink
  • Yellow
  • Orange
  • Gold
  • Silver

Mua sắm ngay tại

UM-100-07

 • 0.7mm
 • Black
 • Blue
 • Red
 • White
 • Brown
 • Green
 • Light Blue
 • Pink
 • Yellow
 • Orange

UM-100-08

 • 0.8mm
 • Gold
 • Silver
Find more

uni-ball Signo

Series