Tips ในการจดโน๊ต

Tips ในการจดโน๊ต

วันนี้ยูนิเอาทริคในการจดโน้ตมาฝากเพื่อนๆ กัน โน้ตที่ดีนอกจากจะอ่านรู้เรื่องแล้วการใช้สี การแบ่งข้อความต่างๆ ก็สำคัญไม่แพ้กัน

โดยวันนี้ยูนิจะใช้ปากกาไฮไลท์ uni propus window และ ปากกาเจล uni-ball one มาเขียนเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆ ได้ดูกัน

เริ่มจากมาดูความหมายและจุดประสงค์ของการใช้สีต่างๆ กันก่อนเลย

  • สีเหลือง : ใช้เพื่อเน้นใจความสำคัญ
  • สีส้ม : ใช้เพื่อเน้นในส่วนของถาม
  • สีชมพู : ใช้เพื่อเน้นส่วนที่เกิดข้อสงสัยและต้องการความเข้าใจ
  • สีน้ำเงิน : ใช้เพื่อเชื่อมโยงประโยค
  • สีเขียว : ใช้เพื่อแสดงเป็นหลักฐานในการอ่านว่าเราอ่านย่อหน้านี้หรือบทความนี้ไปแล้ว

ก่อนที่เพื่อนๆ จะสร้างโน้ตอาจจะต้องมี Pattern เลือกเฟรมต่างๆ ให้การจดดูเป็นระเบียบและง่ายต่อการอ่านอีกด้วย

การใช้สัญลักษณ์ การย่อหน้า และฟร้อนท์ก็สำคัญต่อการจดไม่แพ้กัน

เพื่อนๆ ชอบสีไหนรุ่นไหนเลือกซื้อกันได้ตามสบายเลยค่า สามารถนำบาร์โค้ดไปสอบถามกับทางหน้าร้านได้นะคะ

Tag :