Tip วิธีเปลี่ยนไส้ดินสอกด หลีกเลี่ยงดินสอกดพัง

ถ้าไม่อยากให้ดินสอกดพัง
ต้องทำสิ่งนี้!

❤ ❤ ❤

Share tip วิธีเปลี่ยนไส้ดินสอกดง่ายๆ กับดินสอรุ่น uni Shalaku Cupcake Series, uni Kuru Toga รวมถึงวิธีเปลี่ยนไส้ดินสอกดจากด้าม uni Style-fit ที่ช่วยลดปัญหา ไส้หักครึ่ง ไส้ค้าง

ใครที่มีปัญหาเรื่องนี้บ่อยๆ ต้องอ่าน

วิธีเปลี่ยนไส้ดินสอกด
จากดินสอกดยูนิทุกรุ่น

สามารถใช้การเปลี่ยนไส้ได้ในลักษณะวิธีการเดียวกัน

  1. เปิดปลอกด้านที่มียางลบออก ใส่ไส้เพียงแค่ 1-2 ไส้เท่านั้น
  2. ใส่ยางลบ และปลอกฝา กลับที่เดิมตามลำดับ
  3. แค่นี้ก็เรียบร้อยพร้อมใช้งาน

ข้อควรระวัง
ไม่แนะนำให้ใส่ไส้ย้อนศรที่ด้านหัวดินสอ เพราะจะทำให้กลไกดินสอเสียหาย อาจจะหักและค้างได้

วิธีเปลี่ยนไส้ดินสอกด
จากปากกา uni Style-fit

  1. หมุนปลอกปากกาออกก่อน
  2. ดึงปลอกไส้ดินสอกดออกจากตัวด้ามมาก่อน
  3. เมื่อดึงปลอกไส้เหล็กออกมาจากตัวด้ามแล้ว จับกึ่งกลางของปลอกไส้ดินสอแล้วดึงแยกออกจากกันจากนั้นใส่ไส้ดินสอกดเข้าด้านในช่องดังภาพที่สอง แนะนำให้ใส่ไส้ดินสอเพียง 1 ไส้
  4. ใส่ปลอกกลับที่เดิมตามลำดับ พร้อมใช้งาน

ข้อควรระวัง
ไม่แนะนำให้ใส่ไส้ย้อนศรที่ด้านหัวดินสอ เพื่อป้องกันกลไกลของดินสอกดเสียหาย

ไส้ดินสอกดสีดำ และ ไส้ดินสอกดหลากสีรุ่นยอดนิยมจากยูนิ

❤ ❤ ❤

ไส้ดินสอกดสีดำ uni Leads
สีเข้ม ไม่เป็นผง ไม่เปื้อนมือ สามารถขีดไฮไลท์ทับลงไปก็ไม่เปื้อนง่าย

ไส้ดินสอกดสี uni Nano dia Mix Color
รวมทุกสีอยู่ในกล่องเดียวกัน สีเข้ม สดใส ลบง่าย ไม่เปื้อนมือ

Tag :