UMN-S-05 8C

uni-ball ONE is a brand new gel pen which comes with a newly developed uni-ball ONE Ink

 • MẸO Thép không gỉ
 • THÙNG Nhựa (PC), Vòng đệm cao su đàn hồi
 • KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG 1.8 cm x 9 cm x 14 cm / 88 g
 • KÍCH THƯỚC NGÔI
 • Refill
 • MÀU MỰC
  • Black
  • Blue
  • Sky Blue
  • Green
  • Orange
  • Red
  • Pink
  • Blue Black


UMN-S-05 8C

 • 0.5mm
 • Refill UMR-05S
 • Black
 • Blue
 • Sky Blue
 • Green
 • Orange
 • Red
 • Pink
 • Blue Black
Find more

uni-ball ONE

Series