UMN-S-05

uni-ball ONE is a brand new gel pen which comes with a newly developed uni-ball ONE Ink

 • MẸO Thép không gỉ
 • THÙNG Nhựa (PC), Vòng đệm cao su đàn hồi
 • KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG 1 cm x 1.5 cm x 13.95 cm / 9.6 g
 • KÍCH THƯỚC NGÔI
 • Refill
 • MÀU MỰC
  • Black
  • Blue Black
  • Blue
  • Sky Blue
  • Pink
  • Light Pink
  • Red
  • Orange
  • Yellow
  • Green


UMN-S-05

 • 0.5mm
 • Refill UMR-05S
 • Black
 • Blue Black
 • Blue
 • Sky Blue
 • Pink
 • Light Pink
 • Red
 • Orange
 • Yellow
 • Green
Find more

uni-ball ONE

Series