UMN-S-38

uni-ball ONE is a brand new gel pen which comes with a newly developed uni-ball ONE Ink

 • MẸO Thép không gỉ
 • THÙNG Nhựa (PC), Vòng đệm cao su đàn hồi
 • KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG 1 cm x 1.5 cm x 13.95 cm / 9.6 g
 • KÍCH THƯỚC NGÔI
 • Refill
 • MÀU MỰC
  • Black
  • Brown Black
  • Bord Black
  • Blue Black
  • Blue
  • Sky Blue
  • Light Blue
  • Royal Blue
  • Violet
  • Pink
  • Light Pink
  • Baby Pink
  • Red
  • Mandarin Orange
  • Orange
  • Yellow
  • Lime Green
  • Green
  • Emerald
  • Green Black


UMN-S-38

 • 0.38mm
 • Refill UMR-38S
 • Black
 • Brown Black
 • Bord Black
 • Blue Black
 • Blue
 • Sky Blue
 • Light Blue
 • Royal Blue
 • Violet
 • Pink
 • Light Pink
 • Baby Pink
 • Red
 • Mandarin Orange
 • Orange
 • Yellow
 • Lime Green
 • Green
 • Emerald
 • Green Black
Find more

uni-ball ONE

Series